Bureaucratie en onzorgvuldig bestuur dwarsbomen Sjilvend Rock(t)


Gemeente Onderbanken legt preventieve dwangsom op

Sjilvend Rockt, het tweedaagse gratis rockfestival op 23 en 24 juni in het Burgemeester Adamssportpark in Schinveld, moet op voorhand een dwangsom van 2000 euro betalen aan de gemeente Onderbanken.

Het gemeentebestuur zegt met de preventieve dwangsom te willen voorkomen dat het festival de geluidsnormen overschrijdt. Als de gemeente van oordeel is dat de vergunningvoorwaarden worden overtreden, wordt voor elke dag een bedrag van 1000 euro verbeurd verklaard.

Sjilvend Rock(t) wordt dit jaar voor de 7e keer georganiseerd. De afgelopen 6 jaar zijn er tijdens het festival nooit klachten geweest vanuit de omgeving. Het festival verloopt altijd rust, een voorbeeld hoe gezelligheid en openbare orde samen kunnen gaan.

Het bestuur van de Stichting Open Air Onderbanken, dat het festival dit jaar voor de zevende keer organiseert, is ervan overtuigd dat er sprake is van zeer onzorgvuldig bestuur. Nimmer heeft er bestuurlijk dan wel ambtelijk overleg plaatsgevonden om de bevindingen uit de geluidsrapportages te bespreken en te bekijken wat de oorzaken zijn en wat mogelijke oplossing zijn. “Als de gemeente haar huiswerk had gedaan, was er niets aan de hand geweest”, aldus het bestuur van de stichting.

Bij alle metingen die door de gemeente zijn uitgevoerd, tijdens Sjilvend Rock(t) is nooit een overschrijding van het geluid op de gevel van omwonenden vastgesteld.

Michiel Goffin, als bestuurslid van de stichting o.a. verantwoordelijk voor het geluid, betreurt ook de opstelling van wethouder Quadvlieg, die in het college van Onderbanken onder meer cultuur en milieu in haar portefeuille heeft. “Het is jammer dat de wethouder niet inziet dat de gemeente zelf in de fout is gegaan. De vergunningen en metingen zijn zeer slordig. De gemeente legt ons nu een dwangsom op omdat ze vorig jaar zelf geblunderd heeft. Zij heeft ons namelijk die maatregel van de geluidsbegrenzer opgelegd en laat dat apparaat door een erkend bedrijf installeren. Vervolgens komt de Provincie meten en constateert dat er te veel geluid wordt geproduceerd. Hoezo bureaucratie? Dan kun je maar één conclusie trekken: de gemeente is als opdrachtgever in gebreke gebleven. Als de wethouder nu dan beweert dat een geluidsbegrenzer slechts een hulpmiddel is en dat je niet mag aannemen dat dit afdoende is, is de soap compleet. Wat moeten we dan überhaupt met zo’n duur apparaat?”

Stichting Open Air Onderbanken heeft twee weken tijd om een zienswijze in te dienen op de dwangsombeschikking van de gemeente. Of dat veel nut heeft, durft bestuurslid Goffin niet te voorspellen. “In de vergunning van 2012 heeft de gemeente de oude punten wederom aangewezen als meetpunten terwijl wij een andere opstelling hebben aangegeven. Hierdoor is het absoluut niet mogelijk om aan de gestelde waarde te voldoen of wij moeten met het geluid terug van 120 naar 90 DBA.”

Desondanks vreest het stichtingsbestuur dat de dwangsom de doodsteek betekent voor het gratis festival, dat zich nog ieder jaar in een groeiende populariteit bij bands en bezoekers mag verheugen. “We zijn een laagdrempelig festival dat een podium biedt aan bandjes uit de regio en waar bezoekers geen entree hoeven te betalen. De exploitatie moeten we rond krijgen van sponsorinkomsten, maar we kunnen toch geen sponsors gaan zoeken om een dwangsom te betalen?”

Dit artikel is gepost in Nieuws door: Mijnstreek Online